اصول برندسازی مکان
پنجشنبه، 7 بهمن 1395

اصول برندسازی مکان

در دنیای جهانی شده مکان ها به طور فراینده ای باهم رقابت می کنند. در چنین محیط به شدت رقابتی شده ای ، برندسازی مکان می تواند با ایجاد هویت رقابتی به منظور تاثیرگذاری تصاویر ادراک شده در بازارهای مرتبط کمک کند. به طور مشخص ، مزیت رقابتی پایدار را می توان با ایجاد ارزش ویژه برند در رابطه با هویت ملت ، سرزمین ، منطقه یا شهر و شهرستان ایجاد نمود.

برندسازی مکان ، برندسازی درباره شکاف های بین هویت یا احساس است ؛ پیشنهاد محصول است ، تجربه ای است که بازدید کنندگان (گردشگران، سرمایه گذاران و تجار) زمانی که بازدید می کنند ، گرفته و تصویر و دریافتی است که از یک مکان دارند. ارتباطات ( که به معنای تبلیغات نیست) یک زمینه سیاسی مهم است که در پرکردن شکاف ها مورد استفاده قرار گرفته ولی مهمترین مساله در برندسازی مکان ، ساختار و روش ساختن و همکاری و تعامل ( در رسیدن به یک هدف مشترک ) است ( بازاریابی مکان ) .

ساختار و روش ساختن درباره توسعه محصول و یا عملیات واقعی و راهکارهای اقتصادی و ابتکارات سیاسی است که ادعاهای برند را پشتیبانی و حمایت می کند. (به عنوان مثال توسعه زیرساخت ها، رویدادها، برنامه های بهبود کیفیت همکاری ، و همچنین ایجاد نشانه ها و یا دیگر اقدامات نمادین) .

همکاری وتعامل در مورد پیدا کردن زمینه های مشترک بین ذینفعان ، بخش خصوصی ، دولتی و جامعه ی مدنی به منظور تعیین این که چه چیزی باعث می شود یک مکان منحصر بفرد وجذاب باشد و اطمینان حاصل می شود که موسسات ، شرکت ها و همچنین ساکنین که " زندگی می کنند با برند" .

پنج اصل در برندسازی مکان :

1. تمایز: مهمترین عامل در برندسازی مکان ، تمایز است. چه چیزی مکان شما را در مقایسه با دیگران ( رقبا ) منحصر بفرد می کند؟ ارزش های اصلی برند مکان شما چیست؟ تعهد و قول برند چیست؟

2. اعتبار :

پایه ای کلی واستوار برای برند محل که ذی نفعان را در موارد زیر درگیر می کند :

- شناسایی ویژگی های کلیدی برند مکان با الهام از هویت و یا احساس ،

- یافتن ارتباط تصاویر درک شده و برنامه ریزی شده فعلی در بازارهای مربوطه (به عنوان مثال در حال حاضر مردم درباره ما چه فکر کرده و چه می گویند)،

- طراحی واقعی تجارب در عمل با ایجاد همکاری و سفارشی سازی .

به زبان دیگر ، اعتبار در برندسازی مکان درباره ایجاد همکاری با مردم است و چیزهای که برای آن ها مهم بوده و به آنها توجه می کنند.

3. بیادماندنی و خاطره انگیر:

وقتی یک مکان احساس منحصربفرد و متمایز داشته باشد، آن به یک مکان بیادماندنی و خاطره انگیز تبدیل می شود. بیاد ماندنی بدان معنی که تجربه لذت بخش در آن مکان یا محل خاص ، قسمتی از ذهن و قلب شما را تسخیر می کند. به طوری که شما ممکن است برای زندگی و یا سرمایه گذاری در آنجا فکر کنید و یا این که بگویید یک روز به آنجا برخواهم گشت .

4. تعامل و همکاری برندسازی مکان یک تمرین بالا به پایین نیست. بلکه اون می خواهد صرفا بهترین نتایج را از طریق یک ائتلاف قوی بین دولت ، کسب وکار، جامعه ی مدنی و بازارهای هدف ( سرمایه گذاران ، تجار ، گردشگران و...) بدست بیاورد .

5. ساخت محل :

برندسازی مکان یک شعار یا لوگو یا کمپین تبلیغاتی خوب نیست. در اقتصاد تجربه یک استراتژی برندسازی یکپارچه مکان ، ضرورتی برای گرفتن قلب ها و جلب توجه بازدیدکنندگان و مخاطبان است. به این معنی که برند مکان باید سیاست ها ، نوآوری ها، رویدادها، ساختارها، سرمایه گذاری ها و اقدامات نمادین را پشتیبانی کند.

 

برندسازی مکان به عنوان فرایند کشف، ایجاد ، توسعه و تحقق ایده ها ومفاهیم برای بازسازی هویت مکان ، تعریف صفات خود وخصوصیات و جو مکان و متعاقبا ساخت احساس در مکان است به وسیله تلاش ها وسرمایه گذاری ها درسخت افزار( زیر ساخت ها وساختمان ها ) ، نرم افزار ( مثل داستان ها ورویدادها) ومحصولات مجازی ( مثل علامی ، اقدامات نمادین و وب سایت ها) .

بازگشت