تفاوت استراتژی بازاریابی و برنامه بازاریابی
پنجشنبه، 14 بهمن 1395

تفاوت استراتژی بازاریابی و برنامه بازاریابی

معمولا" در تشخیص تفاوت استراتژی بازاریابی و برنامه بازاریابی اشتباه صورت می گیرد.

استراتژی بازاریابی توصیفی از اهداف شماست که برای تحقق اهداف بازاریابی تان نیاز دارید. استراتژی بازاریابی به وسیله اهداف کسب وکارتان شکل گرفته است. اهداف کسب و کار و استراتژی بازاریابی تان دست در دست یکدیگر دارند.

طرح بازاریابی ، چگونگی دستیابی به اهدف بازاریابی است. در واقع ، قسمت اجرایی و کاربردی استراتژی بوده و همانند یک نقشه راه ، شما را از یک نقطه به نقطه دیگر هدایت می کند.

بسیاری از مردم همواره به دنبال رسیدن به "چگونگی" هستند بدون دانستن "چه چیزی" . این می تواند در نهایت منجر به اتلاف منابع یعنی زمان و پول برای یک سازمان منتهی شود. وقتی که آن به بازار می آید، ما همواره باید "چه چیزی" را مشخص کرده و و سپس به داخل "چگونه " نفوذ کنیم.

همیشه باید به یاد داشته باشیم که استراتژی یک "تفکر" و برنامه ریزی " انجام" است. مثالی برای تان می زنم :

هدف ( objective ) : به دست آوردن پذیرش بازار گسترده تر یا بزرگ تر است.

استراتژی بازاریابی ( marketing strategy ) : معرفی به بخش بازار جدید است.

طرح بازاریابی ( marketing strategy ) : توسعه کمپین بازاریابی به منظور شناسایی بخش های خارج از دسترس و تمرکز بربخش های مشخص .

یک فرمول موفقیت آمیز بشرح زیر وجود دارد که اهمیت استراتژی بازاریابی و برنامه ریزی بازاریابی را توضیح می دهد :

استراتژی بازاریابی ---> طرح بازاریابی ---> پیاده سازی = موفقیت

• استراتژی بازاریابی در برگیرنده :

- "چه چیزی" باید انجام شود.

- اطلاع رسانی به مردم در مورد کالا یا خدمات در حال ارائه.

- اطلاع رسانی به مردم از عوامل متمایز.

• برنامه بازاریابی در برگیرنده :

- " چگونه" باید انجام شود.

- تهیه کمپین های بازاریابی و معرفی و ترویج که به "چه چیزی" در استراتژی بازاریابی دسترسی خواهد یافت.

• پیاده سازی در برگیرنده :

اقدام برای دستیابی به عوامل شناسایی شده در استراتژی بازاریابی و برنامه بازاریابی .

اگر در حال پیاده سازی استراتژی و برنامه بازاریابی برای برنامه کسب کارتان هستید، عوامل زیر قسمت هایی هستند که باید وارد آنها شوید: 

اجزا استراتژی بازاریابی :

- پیام بازاریابی خارجی

- هدف جایگاه یابی داخلی

- اهداف کمی و کیفی در کوتاه مدت

- اهداف کمی وکیفی در بلندمدت

 اجزا طرح وبرنامه بازاریابی :

- خلاصه اجرایی : خلاصه ای کلی از برنامه بازاریابی

- ارزیابی چالش ها: شرح مختصری از کالاها و خدماتی که به بازار عرضه می شوند و بازگوکردن اهداف مشخص شده در استراتژی بازاریابی .

- تجزیه و تحلیل موقعیت :  در این بخش باید عوامل زیر شناسایی شوند:

o اهداف

o تمرکز

o فرهنگ

o نقاط ضعف

o نقاط قوت

o سهم بازار

تجزیه وتحلیل مشتری : چه تعداد از مشتریان را ممکنه بخواهید بدست آورید؟ چه نوع از مشتریان هستند؟ چه ارزش هایی آنها را پیش می برد؟ فرایند تصمیم گیری آنها چگونه است؟ 

تجزیه وتحلیل رقابتی : جایگاه رقابتی شما چیست ؟ جایگاه بازار آنها چیست ؟ نقاط قوت شما در قبال رقبای تان چیست ؟ نقاط ضعف شما چیست ؟ چه سهم بازاری بعد از آن می خواهید؟ چه سهم بازاری را رقبای شما دارند؟

 شناسایی 4p : خلاصه ای از همه ی موارد بالا ، این که شما چگونه می خواهید از این اطلاعات برای رسیدن به اهداف تان که در استراتژی های بازاریابی شناسایی کرده اید، استفاده کنید.

خاص باشید. اقدامات خاص بیشتر ، کار شما را در گام های نهایی و پیاده سازی راحت تر می کند.

فراموش نکنید که برای اندازه گیری هر کمپین بازاریابی که اجرا می کنید ، شما می توانید ببینید چه کار انجام داده اید یا انجام نداده اید. شما از این اطلاعات برای استفاده در آینده استفاده کنید.

بازگشت