پنجشنبه، 29 تير 1396

نقشه راه برای برندسازی شخصی - 1

کاری که انجام می دهید بیان می کند چه کسی هستید، چطور برنامه ریزی می کنید و همین مساله باعث می شود تا برای دیگران به یادماندنی شوید . " دن شوبیل "

مقدمه ای بر  برندسازی شخصی  : 

وقتی تصاویری از استارباکس ، مک دونالد یا اپل را می بینید چه فکر می کنید ؟ این برندها شفاف ، با ثبات و قابل تشخیص هستند. احتمالا می دانید که آنها چه کاری انجام می دهند و محصولاتی که ارائه می کنند چیست . این تداعی نتیجه برندسازی سازمان یافته و هوشمندانه است.

برند شخصی چیست ؟

پیش از این یک برند شخصی داشته اید و خواسته یا ناخواسته آن را با خود همراه داشته اید. یک برند شخصی ترکیبی است از تصویر و شهرت شما . چگونگی معرفی و رفتارتان بر پایه و اصول برند فردی تان شکل می گیرد . دیگران نیز از طریق صحبت کردن و اعمال شان شما را تحت تاثیر قرار می دهند. جف بیزوس مدیر SEO آمازون می گوید " برند آن چیزی است که وقتی در اتاق نیستید راجع به شما می گویند " .

فکر می کنید برند شخصی معتبری دارید ؟ برای درک بهتر ، می توانید سوالاتی را از خودتان بپرسید :

- آیا دیگران درک درستی از کارهایی که انجام می دهم یا ارزش هایی که ارائه می دهم ، دارند ؟

- چه کلمات ، مفاهیم و ایده هایی برای دیگران تداعی می شود وقتی که اسم من را می شنوند یا تصویرم را می بینند.

برندسازی شخصی چیست ؟

چگونه برند شخصی تان را می توانید کنترل کنید تا بتوانید آن چیزی که دوست دارید دیگران درباره شما بگویند را تحت تاثیر قرارداده یا شکل دهید.  این عمل از طریق برندسازی شخصی انجام می شود. برندسازی شخصی ، فرایند توسعه یک استراتژی یا رفتار برای راهنمای برند شخصی شما است.

 برند ما درطول 24 ساعت کار می کند . پس باید اطمینان خاطر داشته باشیم که از یک ارتباط چه چیزی می خواهیم . چه کاری امروز برای برند شخصی ام انجام داده ام ؟

تمرین 1 : شخصیت :

اهداف : این تمرین کمک می کند به :

- ایجاد و خلق شخصیت برند شخصی ،

- احساسی که از فرایند و نگرش در توسعه برند شخصی تان دارید را دریافت کنید .

- درباره این که کی هستید ، شفاف باشید و درک کنید که چگونه یک شخصیت برند قوی می تواند فرصت های حرفه ای فراهم کند .

شخصیت چیست ؟

شخصیت توصیف می کند که شما چه کسی هستید و چه کیفیت ها و ویژگی هایی می سازید . در واقع آنها ویژگی ها ، مشخصات ، چشم انداز و ارزش های متمایزکننده هستند.

منابع مهم برای کشف شخصیت :

- دوستان ، خانواده و همکاران ،

- سرگرمی ها ، منافع و آرزش ها .

برای شناخت و درک مناسب از شخصیت بر مبنای تعریف فوق ، به سوالات زیر جواب دهید . این سوالات کمک موثری هستند تا ظرفیت ها ، خصوصیات ، ارزش ها و درونیات خود را از یک مقوله صرفا ذهنی خارج ساخته ، عینی کرده و اقدامات بعدی را بهتر و مناسب تر پیگیری کنید.

1. ویژگی های قوی خود را در سه تا پنج کلمه فهرست کنید .

2. در مورد چه چیزی اشتیاق دارم ؟

3. چه چیزی به من انگیزه می دهد ؟

4. ارزش های من چیست ؟ 5

. در پنج سال آینده خودم را کجا می بینم ؟

6. چه چیزی برایم مهم است ؟

7. چگونه می خواهم دنیا را ببینم ؟

8. چه کمک ها و همکاری هایی دوست دارم انجام بدهم ( همکاری با خیریه ها ، سازمان و ... ) ؟

 

شخصیت

 

 

اهداف سودمند و مفید

 

روشنفکر

پیش برنده

توانایی رهیر

دوستانه

پرشور

دارای بصیرت

تصمیم گیر

تعامل گرا

با کیفیت

آینده نگر

خوش سیما

متفاوت

مثبت

با انرژی

فداکار

استراتژیست

قابل تکا

کمک کننده به دیگران

خلاق

قابل اعتماد

با فرهنگ

ارائه دهنده  

شجاع

صاحب صلاحیت

متمرکز

محترم

قابل احترام

منعطف

صادق

مسئولیت پذیر

الهام بخش

پرشور

خبره

شوخ طبع

نوآور

خونسرد

مهریان

شفاف

شایسته

شکیبا

سازگار

بخشنده

هدف گرا

قابل اطمینان

با اعتماد به نفس

تحلیل گر

محاسبه گر

صادق

بازگشت