دوشنبه، 29 بهمن 1397

نقش داستان در کسب وکارها

داستان چیست ؟ چگونه داستان و داستانگویی را می توان تعریف کرد. چه چیزی باعث می شود یک داستان سرگرم کننده ، معنی دار و به یاد ماندنی باشد؟ داستانگویی یکی از قدیمی ترین تکنیک ها در سراسر تاریخ بشریت بوده است. این عادت و شیوه قبل از وجود رادیو و تلویزیون، به عنوان  یکی از اشکال سرگرمی های خانوادگی مطرح بوده و بسیاری از  سیاستمداران و روزنامه نگاران با تسلط برآن،  به عنوان ابزار مناسبی برای انتقال پیام استفاده کرده اند.  

داستان ها می توانند در راستای  شکل دادن به بینش، انتقال دانش و حکمت و شکل دادن به هویت و فرهنگ سازمانی استفاده شوند. گفتن داستان به عنوان یکی از موثرترین و تاثیر گذارترین تکنیک هاست و در زمینه های متعددی مستند شده است

Sole &Wilson  (2002)  نقش داستان گویی را به صورت زیر تعریف  می کنند:

-          هنجارها و ارزش ها را به اشتراک بگذارید: داستان ها به عنوان وسیله ای برای انتقال ارزش ها و ایجاد بینش عمل می کنند.

-          ایجاد اعتماد و تعهد: داستان های شخصی می توانند توانایی و تعهد خود را به اشتراک بگذارند، و این منجر به انتقال وحدت و همدلی می شود.  داستان های سازمان بر اعتماد درک شده شرکت و مدیریت آن تأثیر می گذارند (مثبت یا منفی ).

-          دانش ضمنی را به اشتراک بگذارید: کاربران را قادر می سازد تا دانش ضمنی را بیان کرده و با احساسات ارتباط برقرار کنند، و به آنها کمک می کند بیش از آنچه که آنها می دانند ، درک کنند . (Weaver 2005 in Bali et al 2009)

-          فراموش کردن محفوظات را تسهیل می کند . اغلب نادیده گرفتن به چیزی بیش از استدلال منطقی نیاز دارد. این نیاز به یک لنگر بصری و عاطفی دارد که داستان ها می توانند ارائه دهند.

-          ارتباط عاطفی را ایجاد کنید: ما با داستان های احساسی ارتباط برقرار می کنیم و یک داستان که بر ما تاثیر گذاشته است، به زودی به آینده به یاد می آید.

بالی و همکاران (2009) از قدرت روایت صحبت می کنند. بهترین روایت ها باید آغاز، وسط و پایان داشته باشند. جالب تر و قدرتمند تر، بیشتر احتمال دارد که آنها را به یاد داشته باشید. استیو دینینگ (2000) اضافه می کند تعدادی از ویژگی های دیگر از یک داستان خوب، از جمله:

-          تمرکز بر مثبت ("پایان خوش") و انتقال داستان های موفقیت آمیز است.

-               داشتن یک "قهرمان"، و از دیدگاه آن شخص می شود.

-               داشتن یک طرح غیر معمول - چیزی که توجه ما را به خود جلب می کند.

 

روایت می تواند بیشتر یا کمتر از هر نوع کلامی یا نوشته ای از ارتباطات، و همچنین تصاویر، ویدئو و غیره استفاده کند. Liebowitz (2009)  از داستان گویی به عنوان تاریخ شفاهی سازمان اشاره دارد.  به گفته وی، داستان ها می توانند دانش و رویه های گذشته را جذب کنند و این کارکنان را قادر می سازد تا با شرایط جدید سازگار شوند.

ارائه دستورالعمل های خاص برای استفاده از داستان ها غیر ممکن است، زیرا هر کدام به بستر سازمان بستگی دارد. با این حال، مدیریت باید از اهمیت ،نفوذ و پتانسیل آنها بعنوان یک عامل تغییر آگاه باشد.

ایجاد بسترهای سازمانی مناسب می تواند زمینه ی مناسبی برای تولید داستان به صورت مداوم باشد. ما می توانیم با توزیع فرم هایی در بین پاسخ دهندگان، از آنها بخواهیم تا داستان های موفقیت خود را به اشتراک گذاشته و عنوان کنند، چرا داستان مطرح شده برای شان مهم بوده و حاوی و در برگیرنده چه ارزش هایی  می باشد.

 

داستان ها باید کاملا شفاف و روشن به موضوع بپردازد. پس پاسخ دهندگان باید بدانند که چرا قرار است داستان بگوییم. داستان ها را باید به صورت ساده بیان و آن را قابل دسترس قرارداد، به نحوی که دسترسی به آن برای تمامی ذینفعان و جامعه فراهم شود. بدین منظور برای پوشش مناسب داستان باید آن را در بیش از یک رسانه توزیع و انتقال دهیم. براین اساس نحوه دریافت داستان بسیار مهم است بنحوی کالاهان (2018) تاکید می کند که بسیاری از سازمان ها از داستان های واقعی صحبت نمی کنند. به عنوان مثال صحبت کردن یک مدیر درباره موقعیت و چشم انداز شرکت یک داستان نیست، بلکه طرفا بیان عقاید و نظرات اوست. تمامی این اقدامات در جهت تقویت مهارت های گوش دادن و به تسخیر درآوردن آن صورت می گیرد. ما همواره تلاش می کنیم تا با استفاده از تکنیک ها، ابزار و زمینه های مناسب ذهن و روح مخاطب را برای شنیدن داستان مان آماده کنیم.   

بنابراین مهارتی کلیدی است که توانایی یک داستان واقعی و موثر را نشان داده و منتقل می کند. طبق گفته کالاهان، تأثیر داستان ها می تواند به شرح زیر باشد:

-          یک داستان چیزی را که اتفاق افتاده، توصیف می کند،

-               داستان خوب به شما کمک می کند تا ببینید چه اتفاقی افتاده است،

-           یک داستان بزرگ به شما کمک می کند که احساس کنید چه اتفاقی افتاده است.

بازگشت