سه شنبه، 17 ارديبهشت 1398

مراحل برندشخصی (قسمت اول)

 

یک برندشخصی کمک می کند تا توانایی ها و منافع خود را بشناسیم. ایده هایی در اینجا عنوان شده اند که الهام بخش برای بهبود برندشخصی و افزایش توانایی های شغلی شما باشد. اگر اقدامات و فعالیت های زیر را درنظر بگیرید می توانید با تقویت افکار ومهارت خود ، برند شخصی تان را تازه نگه دارید. 

.

 

مقدمه
چرا باید بر روی برند شخصی خود کار کنید؟
اصطلاح "برند شخصی" در مکالمات بین طیف های کسب و کار و اجتماعی بسیار مورد توجه است.  موضوعی تقریبا اجتناب ناپذیر. هر روز وقتی مجلات حرفه ای، وبلاگ ها و...  را می بینید، همگی در مورد ایجاد یک برند شخصی صحبت می کنند.  این بحث درباره چگونگی ارائه کردن خودتان به دنیای خارج است. جایی که شما را هر روز می بینند و مورد ارزیابی قرار می دهند. اما چرا این همه هیاهو و توجه ؟ پاسخ به این سوال به تعریف ما از برند ارتباط می یابد.

بسیاری از مردم فکر می کنند برند صرفا معطوف به یک محصول تجاری است. پس اگر شما هم فکر کنید یک بعد تجاری، ارتباطی و فایده مند دارید، طبیعتا به خودتان اهمیت می دهید.  

هنگامی که می خواهیم در مورد خودمان صحبت کنیم  احتمالا با توصیف ویژگی های کیفی، احساسات، خاطرات و ... شروع می کنیم. یک برند ترکیبی است از چگونگی توصیف یک محصول و چیزی که درباره آن فکر می کنیم. اما معمولا آن چیزی هایی خاطره انگیز است ، که مردم داستان هایی در مورد آن برند می گویند یا دارند. صاحب برند کنترل بسیار کمی بر داستان شما دارد. ما برای به اشتراک گذاشتن داستان برند خود فعال می شویم و این جایی است که موضوع و محتوای برند ما شکل می گیرد. برند ما می تواند مثبت یا منفی باشد.  برند، چه در سطح برندمحصول یا برند شخصی آن چیزی است که وقتی شما در اتاق نیستید درباره تان می گویند و به آن اعتقاد دارند، نوعی همانند سازی است. بنابراین، چگونه داستان خود را به گونه ای تغییر دهیم که کیفیت و ویژگی هایی را که می خواهیم شناخته شود، به ارمغان آورد؟

 

شناسایی
شناسایی: داستان شما چیست؟
در ابتدا باید بدانید که "چه کسی هستید" . چه چیزی شما را منحصر به فرد می کند ، ارزش های واقعی، اعتقادات، احساسات، اهداف و قدرت ویژه شما چیست ، باید شناسایی شده و آنها را توصیف کنید .  این گام اول خواهد بود. شما می خواهید دیگران چه چیزهایی درباره شما بدانند؟ چگونه می خواهید به آنها بگویید؟ داستان های شما برند چیست؟  هرفردی یک برند شخصی دارد، ولی چیزی های متفاوت زیادی بین آنها وجود دارد.   آیا شما به طور فعال آن را مدیریت می کنید ؟ بسیاری افراد زمانی را برای پاسخگویی و بررسی این سوالات در نظر نمی گیرند. در واقع ما وارد یک مبارزه می شویم و برای پیروزی در آن نیازمند تفکر عمیق و جستجویی درونی هستیم. برای ساده تر کردن فرایند خلق برند شخصی، شناسایی و تعریفی دقیق از خود، باید از ابزارهایی استفاده کنیم. ابزارهایی که کمک می کند تا فرایندها ساده تر و شفاف تر شود.

بازگشت