جمعه، 15 شهريور 1398

داستانگویی و منابع انسانی

منابع انسانی غالباً دست کم گرفته می شوند، صرف نظر از اندازه ، نقش ارزشمندی در هر کسب وکاری دارند. منابع انسانی، به طور معمول اولین نقطه تماس برای افراد متقاضی کار است که به آنها فرصتی مهم برای ایجاد اولین ماندگاری می دهد. این امر به ویژه در مورد نسل جدید داوطلبان کار بسیار مهم است زیرا نیازهای آنها بسیار متفاوت از کارگران یا داوطلبان سیار است.

برای انطباق با نیازهای نسل جدید ، منابع انسانی HR استراتژی خود را از یک تمرکز اداری به یک تجربه شخصی تر برای متقاضیان و کارمندان تغییر می دهد. این بدان معناست که آنها در حال تعریف مجدد استراتژی خود برای انسانی سازی برند شرکت هستند. باور کنید یا نه ، برند شرکت دارای بسیاری از مشخصات انسانی است. این یک شخصیت ، یک هویت دارد و از طریق نحوه برقراری ارتباط و رفتار ، تجربه ایجاد می کند. این خصوصیات اولین تصور را تشکیل می دهند و عامل اصلی تصمیم گیری در مورد اینکه آیا کسی خواهان پیشرفت با یک شرکت است یا خیر ، تشکیل می شود.

برای کمک به متقاضیان برای تجسم آنچه در سفرشان اتفاق می افتد ، منابع انسانی از طریق  داستان پردازی ارتباط عاطفی و پرورش رابطه با متقاضیان را بهم پیوند می زند. داستان پردازی ساده ترین راه برای ایجاد ارتباط بین افراد و یک برند است. مشتریان یک محصول نمی خرند، آنها وارد داستان می شوند. یک داستان درست ومعتبر تاکید دارد بر هویتی به متقاضیان شغل، کاری ارائه دهد که می توانند با آنها ارتباط داشته و تمایل به بخشی از آن داشته باشند.

به داوطلبان کمک کنید با استفاده از تکنیک های موثر داستان پردازی ، تجربه خود را با شرکت شما تجسم کنند . اما از چه روش هایی می توان در منابع انسانی بهره گرفت تا یک تجربه جذاب تر برای جلب توجه استعدادهای برتر ایجاد کرد؟

ایجاد جذابیت با یک داستان مرتبط

روشهای استخدام سنتی دربرگیرنده یک رابطه یک طرفه بود که با محوریت بر مهارتهای سخت و نیازهای شرکت تمرکز داشت. تأکید کمی بر ایجاد ارتباط متقابل با متقاضی وجود داشت . از آن زمان منابع انسانی با تعدیل و اصلاح در سلسله مراتب، حذف پرده پوشی و کتمان از فرهنگ درونی خود و ایجاد یک تجربه وسوسه آمیز باعث شده تا افراد متقاضی شغل از آنها استقبال بیشتری کنند.

 

امروزه ، نسل های جدید مایل هستند بدانند که چگونه در یک شرکت جای می گیرند و رشد می کنند. شرح شغل ها مختصد وکوتاه شده اند جهت استفاده از تکنیک های داستان پردازی . این راز  به متقاضیان کمک می کند تا احساس کنند شخصیت یک داستان هستند. برای موفق شدن، منابع انسانی شرح شغل های قدیمی ای را که با افراد صحبت می کند را کنار می گذارد و به بازنویسی توصیفاتی می پردازد تا با متقاضیان صحبت کند . شرح شغلی موفق به متقاضیان کمک می کند تا چگونگی قرار گرفتن در تصویر بزرگ یک شرکت ، روز به روزشان  و تأثیر مثبتی که در این شرکت ها دارند را مشاهده کنند. این امر به آنها كمك می كند تا با برند پیوند برقرار کرده و با خلق یک هویت و احساس هدفمندی احساس ارتباط بیشتری داشته باشند.

بازگشت